loading...

Като част от физическия свят, на повечето хора е трудно да възприемат идеята за енергийното си тяло. А всъщност енергията е навсякъде и във всичко. Дори материята, както показва елегантната формула на Айнщайн, е сгъстена енергия.

Когато наблюдавате горящото дърво в камината, вие виждате сгъстената енергия, в която то се превръща, благодарение на силата на огъня. Освен това огъня може да се трансформира в механична енергия и да управлява локомотив или да задвижи генератор. Генераторът от своя страна създава електричество. Вероятно, както предполага Айнщайн, съществува една-единствена енергия, която има безброй форми на проявление.

Редица култури описват очевидно една и съща матрица от фини енергии, които поддържат, оформят и оживяват физическото тяло, наречено "ци" или "чи" на китайски, "прана" в йога традицията на Индия и Тибет, "йесод" в юдейската кабалистична традиция, "ки" в Япония, "барака" при суфите, "уакан" при лакотските индианци, "оренда" при ирокезите, "мегбе" при пигмеите Итури и "Свети Дух" в християнската религия.

Едва ли е нова идеята, че фините енергии действат заедно с по-грубите, „сгъстени” енергии, на материалното тяло.