loading...

Курс за работа с деца чрез йога по методите на R.Y.E.

19-21.10 и 16-18.11.2018г.


Обучението е насочено към всички, които общуват с деца, част са от тяхното възпитание и обучение. Негова основна задача е да направи този процес по-осъзнат, радостен, носещ дълбоки и трайни ползи в изграждането на децата като пълноценни личности, познаващи и свободно проявяващи своите дарби и таланти.

Целта на обучението е да подпомогне и работата на учителите и хората, активно занимаващи се с деца, като дава техники за:
- улесняване на възприемането на учебния материал
- създаване на хармонична атмосфера в класната стая или детската градина
- преодоляване на притеснението от изпити и изяви пред публика
- повишаване на концентрацията и мотивацията на учениците
- подобряване на взаимоотношенията между учител и ученик, както и на децата
- изграждане на взаимно уважение и доверие

По време на обучението се представят множество лесно достъпни практики, които да се използват в процеса на занимание и обучение на децата от различните възрастови групи - от детската градина до университета.

Обучението е базирано на методите на R.Y.E. (Изследване на йога в образованието) - система, базирана на систематичното изучаване вече 40 години, на ползите от включването на адаптирани според възрастта йога практики в работата с деца. Днес официални RYE организации има в Белгия, Франция, Гърция, Италия, Португалия, Испания, Великобритания, Израел, Уругвай и България. Курсове от обучители по RYE се провеждат в Бразилия, Чили, Мексико. Повече за R.Y.E. в България и по света може да прочетете на: http://www.rye-bg.org/bg-BG

Обучението е подходящо за:

  • всички, които вече са родители и желаят да имат по-пълноценни взаимоотношения с децата си
  • учители и възпитатели, социални работници и други специалисти работещи в сферата на образованието и възпитанието
  • йога преподаватели


Изисквания за записване към участниците:

  • попълнен формуляр за участие
  • заплащане на авансова такса от 250 лв
  • актуално свидетелство за съдимост

ТАКСА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:


Такса за участие:   650 лв.

*Записването става със заплащане на регистрационна такса от 250 лв. до 15.09.2018 г. на място в Йога Дивали или по банков път при ДСК Банка по сметка BG56STSA93000021735909, получател: Сдружение "БЙО Дивали", основание: "Регистрационна такса (обучение Йога за работа с деца)
Останалата сума е дължима при започване на обучението!

Обучението се провежда в Йога център "Дивали" на бул. "Витоша" 93.