loading...

откъс от книгата "По пътя към следващото измерение" на Клеменс Куби

Будизмът се занимава с изследване на духа повече от 2 500 години, докато ние в западните страни се концентрираме върху изследването на материята. Колкото ние сме постигнали в областта на материята, толкова е постигнал будизмът в областта на духа. Най-ясно тази различна изходна точка се демонстрира чрез езика.

Тибетците имат например 20 понятия за съзнание. Ние от своя страна не можем да си представим как може съзнанието да се подраздели на 20 различни равнища. Можем да направим сравнение с ескимосите например, които имат много повече понятия за бяло, отколкото всяка друга култура. Те имат 21 различни наименования за бялото. За тези, които прекарват живота си в бяло обкръжение има много видове бяло. За нас има много видове материя, а за тибетците има много видове дух. В тибетския език може с две думи, които се различават само по един звук, да се изрази различно ниво на съзнание, за да се обясни кое ниво на съзнание съществува в момента.