loading...

Съвременната наука вече е приела факта, че причината за повечето болести при хората се крие в т.н. психосоматични разстройства. Доказано е, че безпокойството и притесненията водят до физиологични нарушения, което от своя страна се отразява на умственото и физическото ни състояние.
Много наследствени болести се прокрадват в системата ни точно по този начин. Поради това почти е немислимо да се излекуваме от тези заболявания без да открием къде се коренят, и да ги елиминираме точно там, или по конкретно в Ума.
Йога-Терапията разглежда нашето тяло като съставено от 5 пласта или обвивки (панча коша): най грубо е Физическото тяло (Аннамая Коша), след което идват Праничното (или Енергийно: Пранамая Коша), Менталното (Маномая Коша), Интелектуалното (Вигянамая Коша) и Причинното тяло (Анандамая Коша).
Последните 4 в Йога се наричат фини тела, а последното, Анандамая Коша, е това от което се раждат първите 4 (Физическото, Астралното, Менталното и Интелектуалното).
Определението за болест в Йога е дадено в древния текст Йогавашища, според който съвременните заболявания  като астма, диабет, повишено кръвно налягане и страхови неврози, се дължат на стрес, породен във Маномая коша (една от астралните обвивки). Те възникват в следствие на нашите действия, които от своя страна се ръководят от емоциите ни.
Ако не се „изкоренят” на това ниво, проблемите или заболяванията породени от този дисбаланс, ще се продължат да се проявяват на физическо ниво.
В Йога-терапия познанието за Прана и Енергийната обвивка (Пранамая Коша) е нишката която ни помага да осъзнаем връзката между тяло и ум!
С Йога Терапия се въздейства върху 5-те тела или коши едновременно, посредством Асана, Пранаяма, Крия (очистителни техники), Дхяна (медитация), Релаксация, и други специални техники, като например циклична релаксация и канализиране на праната (prana chanalising), като целта е да се елиминира първопричината на заболяването още във фините слоеве на нашето тяло.