loading...

ОДА ЗА КУНДАЛИНИ

Кула-Кундалини, о Брахмамаи, Ти живееш в мен,

в Муладхара, в лотоса хилядолистен

и в лоното на Чинтамани,

Ти живееш в мен, о Тара, Майко моя.

От две страни на Сарасвати

са Ганга и Ямуна лъчисти,

вдясно Шива, вляво Шакти.

Благослов за всички, които медитират за Нея,

превърнала се на змия червена

около Сваямбху тройно навита спирала.

В Муладхара, в Свадхищхана,

в Манипура, центъра на пъпа,

в Анахата и във Вишшудха,

ти имаш, вярно е, о Майко моя,

формата на буквите “ва, са, ба, ла фа, ка тха”,

и шеснайсет гласни отсред гърлото.

Между веждите, дето са буквите “ха и кса”,

прокънтя словото на Учителя-гуру:

Медитирай в тялото си вътре!

Съзерцавай по лотосите йерархията на Боговете:

Брахма, Вишну, Рудра, Иса, Садашива и Самбху

и шествието на шестте Шакти,

водено от Дакини.

Съзерцавай техните животни:

слона, крокодила, овена, черната антилопа

и красивия бял слон!

За човека, който умее да задържа дъха си

се разкрива знанието

в жужене на пчела опиянена.

Земя, вода, огън и въздух се сливат

при звучене на мантрите Ям, Рам, Лам, Вам, Ом,

и чрез благостта на погледа ти, Майко моя,

всичко наново се пресътворява.

От нозете ти вълни нектар се леят!

Ти си Нада, ти си Бинду,

ти си Луната, съдина с нектар.

Кой би могъл да раздели Душата Единна?

Защо ли различните култове ни само огорчават?

Под нозете си Маха-Кали държи времето-Кала!

Няма повече сън за Пробудения!

Така е, защото, Майко моя, ти със Шива си се сляла

и на Освобождението вече повеляваш

като на предана девойка.

Обърне ли се към света наново,

не го привлича нищо, от сетивата му доловено...

През центъра на гърлото ми, о Майко, премини,

та за твоя Бхакта да свършат всичките злини -

и нека като лебед бял най-сетне той

се слее с Лебеда на всички лебеди!

Хилядолистен лотос над главата,

Господ там живее.

При думи на Прасада

(егото си овладял, постигнал

чистота прозрачна, светъл мир)

йогата, усеща, се люлее

по вълни на океан от Радост.

Рампрасад Зен (тантристки поет бенгали, живял през ХVIII век)

--------------------------------------------------------------------

Жан-Жак Ригу, САННЯСА В ПЪТЯ НА ТАНТРА