loading...

Мирът в себе си развива жената през този специален период – и йога е главният инструмент за това.

Как да осветим бременността – да я превърнем в период и на равносметка, но и на създаване на нови висши ценности. Това беше всъщност центърът в заниманията с Харилал и неговата съпруга Мира. Гостуваха ни в Йога Дивали през юни, говориха, разясняваха, просто ни учиха на мъдростта – такава, каквато я предлага изворът на Йога, самата Индия.

Темата за децата се появи в пространството между нас и тях неслучайно. Мира е бременна и именно от разговора с нея се роди това чувство, че бременността трябва да се освети. Да е светло, за да нямаме страхове и притеснения, но и да е свещено, за да съградим с въплътилата се чрез нас душа искрена, чиста и здрава връзка.
„Майката е първият учител на детето. По време на бременността умът на жената става по-силен. Тя се чувства отговорна за новия живот, който носи в себе си, и има усещането за благополучие.”

Индийската култура има концепция за това кога се появява самата душа – случва се през третия месец, преди това опасността от аборт е доста голяма. След седмия месец детето вече приема сигнали от външния свят. Именно тогава то става много чувствително към менталното състояние на майката. Ако тя се чувства уплашена или нещастна, ако има в себе си тревога или резерви към случващото се, тези отрицателни вибрации заживяват в бебето. То чува дори звуците, които достигат до него от майката. А се иска само това тя да е отворена към живота – да живее в радост с наличното, в хармония с условията. Да мисли, говори и върши добро, както сам обобщава Харилал.
„Счита се за задължително – продължава той, - майката да кърми детето до шестия му месец, когато започват да никнат първите зъби и то може да приема вече и друга храна. Във ведическата традиция този момент се отбелязва в храм с т.нар. „оризова церемония”. До към 12-ия месец кърменето се преустановява.”

Нека обаче видим самата Мира – нали тя трябва да изживее точно тази промяна сега... Казва, че се чувства добре с практиките и програмата, която са направили с Харилал за пътувания, семинари и срещи почти до деветия месец от бременността й. Така създава предпоставки за най-важното – да има баланс в себе си, да прави любимите си неща, да възпитават заедно детето си още в този момент на нещо добро. Има и очакване в нея – по-скоро смесица от любопитство и надежда, че всичко ще е прекрасно. Родом от Чехия, предпочита да роди в Индия, защото там има възможност цялото семейство да е около родилката. В родилния дом, не вкъщи... Но пак всички заедно!
Ето този момент на преплитане на ценностите на родителите с напредването на бременността ще дари на бебето дълбочина на мисълта, хармонично изявяване на талантите, приемане на доброто в действителността ни... Малкият човек ще изявява тези качества постепенно, но началото ще е сложено точно с осъзнаването от страна на Харилал и Мира, че периодът е специален... При тях е вече осветен. Но можем да го направим и ние!

А след година двамата пак ще ни гостуват, като обещават да споделят практичните ракурси на това, което им се е случило.

Ще ги чакаме!