loading...

Б. К. С. Айенгер – "Светлина върху йога"

Не съм нито его, нито разум, нито ум, нито мисъл,
Не мога да бъда чута, ни с думи изразена, ни помирисана, ни съзряна:
В светлината и въздуха не мога да бъда открита, нито на земята или на небето
Съзнание и въплатена радост, Блаженство на блажения съм аз.

Аз нямам име, нямам живот, не дишам жизнен въздух,
Никакви първоелементи не са ме оформили, никаква телесна обвивка не ме приютява
Нямам реч, нито ръце и крака, нито средства за развитие -
Съзнание и радост съм аз и блаженство в разтваряне.

Отхвърлила съм омраза и строга аст, победила съм заблуда и алчност;
Никаква гордост не ме милва, затова никога завист не храня:
Отвъд всякаква вяра, отвъд богатство, отвъд свобода, отвъд желание,
Съзнание и радост съм аз и блаженство е моето одеяние.

Добродетел и порок, наслада или страдание на са мое наследство,
Нито свещени писания, нито жертвоприношения, нито молитва, нито поклонничество;
Не съм нито храна, нито хранене, нито хранещия се -
Съзнание и въплатена радост, Блаженство на блажения съм аз.

Не се опасявам от смъртта, никакви расови безднихне ме разделят,
Никой родител никога не ме е нарекъл свое дете, никаква окови на раждане не ме свързват:
Не съм нито ученик, нито учител, нямам роднини, нито приятели -
Съзнание и въплатена радост, а вливането в Блаженството е моя цел.

Не съм познаваемото, познанието или познаващият, безформена е моята форма,
Обитавам в сетивата, но не са те мой дом:
Винаги спокойно уравновесена, не съм нито свободна, нито поробена -
Съзнание и въплатена радост, а Блаженството е мястото, в което се намирам.