loading...

Познание чрез Регресия

Цени

Инструктори: Даниела Събева

Има различни пътища за изучаване на себе си и регресията е един от тях. И точно както всеки път ни превежда през различни по трудност места, забавящи или ускоряващи придвижването ни, дава ни различни образи и картини, докато се движим по него, така и пътищата, водещи ни към изследване на себе си са разнообразни и всеки един от тях носи своята красота и мъдрост.

Докато пътуваме в морето на отминали преживявания, все по-активно осъзнаваме причината за настоящия си живот и изборите, които правим в него.
Докато си припомняме хората, с които сме били свързани, все по-ясно разпознаваме причините за връзките си с тях в настоящото си съществуване и уроците, които сме избрали да си дадем един на друг.

Докато биваме водени към споменът за онова, което е отминало, разбираме колко дълбоко то повлиява това, което е сега и това, което предстои да изживеем.  Разбираме  защо и какво се е случило в миналото ни, което в настоящият ни живот представлява препятствие, урок, недъг, модел на поведение, фобия, болка и всичко това способства за изцелението му тук и сега. Разбираме колко важни са изборите ни и колко перфектна, всепроникваща справедливост съществува във Вселената и в нас самите, като част от нея.

Регресията може да бъде използвана и за научаване на даден урок, който пренесен от миналото в настоящето да бъде усвоен и приложен. Това означава, че чрез регресия може да се вземе различно решение, да се направи различен избор за дадена ситуация в миналото, което да се превърне в безценен урок за настоящето. Това успокоява човек, защото разбира че нищо не се губи във времето.
Регресията помага на човек да осъзнае, че няма грешни решения, но че всяко решение ни носи различна опитност и знание.

Регресията е прекрасен метод за установяване причината за различни страхове, които стопират свободното изявяване на личността и я карат да се чувства непълноценна и неспособна да прояви себе си в своята цялост. Припомняйки си източникът на тези страхове хората разбират, че те идват от нещо отминало, нещо, преживяно, но вече приключило. Това им помага много лесно и  естествено да го освободят от себе си и то престава да им влияе.  

Регресията е чудесна и за възстановяване на различни дарби и вече усвоени уроци. Когато човек си припомни за тях, те отново „оживяват“ и се превръщат в естествено знаене за него. Изчезва необходимостта от повторното им научаване чрез преминаване на различни обучения, тренинги, курсове.

Тези, които са пътешественици и изследователи по природа, се впускат в регресията с доверие и нагласата, че тя ще ги отведе към непознати, но вълнуващи места.

Има обаче и такива, които се притесняват да пътуват сами, изпитвайки страх от непознатото и своята реакция към него. В тези случай, преди да ги поведа към изследването на миналите им преживявания, ги запознавам с тяхната душа. Някой я наричат Висша същност, други Висш Аз, трети и поставят друго име.
Без значение от начинът, по който я назоваваме, това е тази част от нас, която е непреходна, нашата изначална същност, която носи споменът за всичко, което сме преживели. Тя е винаги с нас и в нас, но въпреки тази толкова близка връзка, малцина са тези, които я познават. От опит знам колко успокоително и подкрепящо е да пътуваш с някой, който те обича дълбоко, истински и безусловно. Някой, който е готов винаги да те насочи, да те утеши и окуражи.
Когато хората пътуват в регресия, държейки душата си за ръка, те се чувстват изключително спокойни и развиват в себе си усещането, че могат да преминат през всичко.

Други хора избират до тях да бъдат техните Духовни Учители и Водачи. Трети предпочитат да ги води някой ангел или Архангел. Уважавайки техния избор и доверявайки са на вътрешната им мъдрост, ги свързвам с тези, на които усещат, че могат да се доверят и с които желаят да споделят своето изживяване.

Без значение кой пътува с тях, усещането че не са сами, е изключително успокояващо за хората, помага им много по-лесно се впускат в изследване на „непознатото“ си минало и да усвоят  уроците от него.

Друго нещо, което помага много както на мен, така и на хората с които работя, е способността ми да използвам информационното поле на Акаша, в което е живо знанието за всичко съществувало и предстоящото такова. Осъществяването на контакт с Акашовите му записи ми помага да открия точния живот, към който е добре да се върне той, както и ако желае да бъда с него там, насочвайки го към точното събитие или поредица от събития, които да види и усети, осъзнавайки връзката им с настоящия си живот и това, което не бива да задържа в него.

В допълнение е и способността ми да насоча човекът към момента на съществуването му като душа, която взема решение за преминаване през тази опитност, за да осъзнае, че всичко, което му се случва не е поредица от лоши случайности в живота му, а осъзнато и планирано действие, което да ду помогне да премине през определени опитности и да разшири себе си като знание и еволюция.

Регресията показва на хората колко свързани са външният и вътрешния им свят. Изследвайки и опознавайки себе си, те откриват, че светът в тях е точно толкова жив и реален, колкото и този, който е около тях. И не само това – те установяват, че опознавайки по-добре вътрешното, са в състояние да оценят подобаващо и външното и да бъдат много по-свързани с него. Научават се да поемат истинска отговорност за всичко, което мислят, изричат и правят, да ценят това, което имат в живота си и да не страдат за онова, което им липсва.

 В пътуването чрез регресия ви води: Даниела Събева