loading...

Програмата включва: лекции, практически и творчески занимания

Темите, които разглеждаме са:
Обучение чрез тялото
Разглеждаме основните йога практики и начините, по които да ги адаптираме към децата, в зависимост от възрастта им и периодът от живота си, в който се намират

Направи го – прилагане на йога техниките в различни ситуации
Учим се как да избираме подходящите техники за въздействие върху децата, в зависимост от ситуацията и целта, която желаем да постигнем чрез тях. Разглеждаме редица начини за прилагане на  йога техниките в учебната програма и извън нея.

Емоциите
Изследваме начините за намаляване на напрежението между децата и възрастните, както и помежду им - в детската градина, класната стая, междучасията, дома. Учим се как да успокоим децата и обстановката при различни ситуации, как да повишим мотивацията на децата, тяхната концентрация и изпълняването на поставените им задачи.

Стресът в ежедневието

В този ден преминаваме през практики, които помагат на децата да контролират стреса по време на всевъзможни форми на общуване и изява – разговори с приятели, учители, семейството, изпити, участия в публични и извънкласни мероприятия, съревнования, интервюта.
Разглеждаме допълнителни техники за повишаване на осъзнаването, концентрацията и самочувствието – трите основни условия за справяне със стреса.

Отпусни се
Разглеждане на лесно приложими техники за релаксация при децата, които могат да се адаптират в дома, детската градина, класната стая, базирани на системно прилагане на йога-релаксация.

Йога за деца със специални нужди
Последният ден от курса сме насочили към използването на йога практики и ползата им за деца със специални нужди.