loading...

Изберете начална буква: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

случайно избрани термини

> Рамаяна - епична история за Рама

> Чакрасана - колело

> Ахимса - ненасилие

> Махадеви - Великата богиня

> Брахма - форма на индуистката троица, управляваща сътворението

> Ргведа - Названието на първите от четирите Веди, свещенните книги на индусите.

> Матся - риба

> Савитар - ведически бог на Слънцето като водач на Йога

> Бали - Име на цар на демони.

> Дадхича - Прославен мъдрец, който дарил костите си на боговете. От тези кости била изработена мълнията, с която царят на боговете Индра убил демона Вритра.