loading...

Изберете начална буква: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

разглеждате термини, започващи с буквата а

> Абхая - Безстрашие

> Авалокитешвара - будистко божество на спасителната милост, състраданието и мъдростта

> Авалокитешвара - будистко божество на спасителната милост, състраданието и мъдростта

> Аватара - Спускане, идване или вълащение на бог. Десет такива аватара има Вишну: Матся /Рибата/, Курнма /Костенурката/, Вараха/Глиганът/, Нарасима /Човекът-Лъв/, Вамана /Джуджето/, Парашурама, Рама, Кришна, Баларама и Кали.

> Авидя - Незнание

> Авирати - Чувственост

> Агами - индуистките свещени книги след Ведите

> Агни - ведическият свещен огън

> Агни-сара – крия - която масажира храносмилателните органи; “агни” означава огън

> Агнихотра - принасяне на дарове на огъня и ведически молитви

> Адвайта Веданта - недуалистичната форма на веданта

> Аджапа-Мантра - Несъзнателно повтряна молитва.

> Аджна Чакра - центърът на третото око

> Адити - Майката на боговете, известна като Адитя.

> Аим - мантра на мъдростта и учеността

> Акарна-дханурасана - стрелба с лък

> Акшобхя - Форма на бог Шива, онзи, който не може да бъде разтърсен

> Акшобхя - Бодхисатва или форма на Шива, онзи, който не може да бъде разтърсен

> Аманаска - Ум, свободен от мисли и желания.

> Амрита Нади - безсмъртната нади

> Ананда - блаженство

> Анахата Чакра - чакрата на сърцето или въздуха

> Анджанеясана - полумесец; шпагат

> Анна - храна

> Анулома - вилома - дишане последователно през двете ноздри в Пранаяма

> Анумана - Извод.

> Апана - низходящият дъх; проявление на прана

> Апана ваю - спускащ се жизнен въздух

> Апас - вода

> Апуня - Порок или недостатък.

> Ардха-матсиендрасана - половин странична извивка

> Ардха-падмасана - полулотос

> Арта - стремеж към богатство

> Аряна - хора с духовни ценности

> Асани - йогически пози

> Асмита - Съзнанието, че си отделно същество.

> Атма вичара - Себеизследване

> Атман - божественият или висшият Аз, чисто съзнание

> Атхарва Веда - четвъртата Веда

> Аум - Подобно на латинката дума "омне", санскритската дума "аум" обозначаваа "всичко" и изразява понятията везнание, вездесъщност, всемогъщество.

> Ахамкара - его

> Ахимса - ненасилие

> Ашрам - отшелническо обиталище

> Ашта - Осем.

> Аштанга йога - Осмочислената система Йога, описана от Патанджали.

> Аюрведа - На санскрит - "наука за живота". Аюрведа се появила в Индия преди повече от 5000г., по- късно стига до Египет, Китай, Япония, Италия, Русия. Това е цялостна систем за поддържане на тялото, подход към живота връзка между ума, духа и тялото. Древната наука за тялото показва и правилата, които човек трябва да спазва, за да бъде в хармония с околната среда, с всичко което съществува. Според Аюрведа, всяка болест е резултат от нарушен баланс на жизнените енергии и се лекува с възстановяване и поддържане на този баланс.

> Аюрведа - ведическа медицина