loading...

Изберете начална буква: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

разглеждате термини, започващи с буквата б

> Багала - Багаламуки

> Бала - Сундари като богиня-дете

> Бали - Име на цар на демони.

> Бандха - сключване или съкращаване на мускулите, за упражняване на контрол върху потока прана

> Бандха-падмасана - склопен лотос

> Бандхи - йогически ключове

> Басти - крия за прочистване на дебелото черво

> Биджа-мантра - коренна мантра или санскритска буква, символизираща могъществото на някое божество или стихия

> Бинду - точка или капка: точката на чистото съзнание, където време и пространство се събират в една точка

> Брахма - форма на индуистката троица, управляваща сътворението

> Брахма - форма на индуистката троица, управляваща сътворението

> Брахма-видя - Познанието на върховния дух.

> Брахма-рандра - Отверстие в темпото, през което, казват, душата напуска тялото при смъртта.

> Брахман - Абсолютът или върховната реалност

> Брахмандапрана - Космическо дихание.

> Брахмани - ведически ритуалистични текстове

> Брахмари - вид пранаяма, “жужащо дишане”

> Брахмачаря - контрол на сексуалната енергия; състояние на живот на учението и чистотата

> Буда - деветото въплъщение на Вишну

> Буддхи - интелект или способност за разграничаване

> Будизъм - неортодоксална форма на ведическото/ариянското учение, основаваща се на ученията на Господаря Буда или Пробудения

> Бхагавад Гита - свещена книга на въплъщението Кришна

> Бхайрава - Шива в неговата ужасна или гневна форма

> Бхакти - Богопочитание, обожание.

> Бхакти Йога - Йога на отдадеността

> Бхакти- Йога - Втората форма на Йога, Йога на любовта и пламенната набожност. Бхакти е любовта към Бога, но също изразяването и разцъфтяването на любовта във всички висши отношения.

> Бхакти-Йога - пътят на посвещението

> Бхарадваджа - Мъдрец.

> Бхасма - пепел или окисен препарат

> Бхастрика - вид пранаяма; дишане като духало

> Бхая - Страх.

> Бху - Земя.

> Бхуванешвари - Богинята като владетелка на вселената

> Бхуджанга - Змия.

> Бхуджангасана - кобра