loading...

Изберете начална буква: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Няма думи, започващи с тази буква, моля, изберете друга буква! Виждате 10 случайни термина.

> Виджняна - интелект

> Патанджали - основен учител по класическа Йога система

> Удана ваю - издигащият се жизнен въздух

> Аманаска - Ум, свободен от мисли и желания.

> Ардха-падмасана - полулотос

> Гарбхасана - зародиш

> Прахлада - Голям поклонник на Вишну.Той бил син на демонски цар Хираня-кашипу.

> Риг Веда - най-старият индуистки свещен текст; Веда на напяването

> Хрим - силна мантра на Богинята

> Мардини - символизира жизнените страсти