loading...

Изберете начална буква: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

разглеждате термини, започващи с буквата н

> Нава - Лодка.

> Нада - звуков поток

> Нади - нерви или канали на финото тяло

> Нади-Шодхана - Пречистване или очистване на надитата.

> Нара - Човек.

> Нарасимха - Човек-Лъв; Вишну в негово четвърто въплащение.

> Натараджа - Шива като господар на космическия танц

> Натараджасана - поза Господаря Натараджа

> Наули - крия за прочистване на червата

> Нидра - Сън

> Нирвана - освобождение, състояние на покой

> Ниргуна - вид медитация, буквално “без свойства”

> Нияма - Самопречитване чрез дисциплина.Втоият стадий на Йога, упоменат от Патанджали.