loading...

В края на обучението всеки участник получава сертификат за преминаването си през него от Българско йога общество „Дивали“.