loading...

Получаването на послание от Акашовите записи бе за мен неизмеримо специално преживяване. Не просто помощ, а любов и светлина с най-висока честота.

Посланието, предадено ми от индивидуална консултация с Дани бе така дълбоко, лично и специално! То бе нежно и изпълнено с любов, Прекрасно! Даде ми отговори на въпроси, които вълнуват съзнанието ми отдавна. (Може би проблеми, но нищо не бих нарекла „проблем”, а  просто ситуация, която ме учи на нещо.) Такива, които ни държат в застой, или ни дърпат назад. Такива, които стоят като пречки по пътя ни, а отговорите често са много лесно. Ние хората просто сме забравили за Божията любов, на която винаги можем да се оповем. Забравили сме за всички духовни водачи и работници на светлината, които ни обичат безкрайно и са винаги до нас, готови да ни помогнат, стига да ги помолим. Забравили сме да слушаме гласа на Висшата си същност и да го следваме.

Сега съм благодарна за тази група земни ангели, които Бог ни е изпратил да ни припомнят всичко това и да ни помогнат да се свържем с него.

Колективната консултация ми донесе същата дълбочина и нежност, изпълнени с любов, но умножено по пет. Даде ми и много по обширен поглед над моя въпрос.
Наричат го „Светлина от Акаша”, вероятно защото докосването до това измерение, озарява мен, нас и пътя ни с поток от ясното, безусловна обич и подкрепа, каквито само то може да изпрати.
Богатството на колектива се крие в това, че, ако дадена ситуация/въпрос има много аспекти, а винаги има, то в рамките на една консултация, аз имах възможността да получа послание за всеки един от тези аспекти. Получих насоки и подкрепа от няколко източника и всичко това е незаменимо.

С безкрайна обич и благодарност към Дани, Биджа, Жоро, Юли и Деа

Рали, 13.01.2017