loading...

Среща на група УКСИМ-България: "В Светлината на Новото Време"


19.01.2020 - 19.01.2020
Записване Галерия

След поредния си вдъхновяващ престой в Центъра за планетарна подкрепа УКСИМ - в Небесната планина, Аржентина, през м. Ноември, 2019 - ви каним на първата отворена среща на българската група УКСИМ в София.

С нея поставяме началото на регулярни периодични срещи, на които ще се стремим към изразяване на Новите Енергии по интуитивен път, синхронизирайки своето индивидуално съзнание с Космическите вибрации, насочени към планетата ни в настоящия Преходен период.

По този начин ще бъдем в подкрепа на основната дейност, и идеи, стоящи зад Групата УКСИМ в Аржентина, която отразява бъдещия модел на съществуване и съжителство на планетата Земя. Това е един хармоничен и отдаден на служене живот, при който хората приемат висшата воля като ръководеща живота им, и поддържат неутралност на ментално и емоционално ниво, следвайки своя земен път. А паралелно с това се отнасят и с уважение към минералното и растителното царства, спомагайки по този начин за успешното завършване на техния еволюционен цикъл, и респективно на своя.

И тъй като тези идеи и принципи на съществуване дълбоко резонират с нашите вътрешни усещания, срещите на българската група ще отразяват тази енергия на взаимност и обединеност на съзнанията, акцентирайки върху семплия начин на живот и внасяне на повече тишина и интроспекция в живота си. По този начин противопоставяйки се на материализма и консуматорството, увличащи все по-голям брой хора.

Добре дошли са всички, чувствайки се съпричастни към промените на Земята в момента, които със своите мисли, думи и действия допринасят за пречистването и извисяването на своето съзнание, а по този начин и на колективното.

НАЧАЛЕН ЧАС: 17.00 ч.

~  ВХОД СВОБОДЕН  ~

Инструктори: Даниела Събева, Юлия Савова

Място на провеждане: Йога Дивали, ул. И.Денкоглу 42, ет.2