loading...

Светлина от Душата

Цени

Инструктори: Даниела Събева

Така както всички знаем, че съществува семенце във всеки плод, дори и без да го виждаме пред очите си, така и невидимата за очите ни Изначална наша същност, е напълно реална и съществува не някъде другаде, не далеч в пространството, а тук, сега, в нас. Наричат я Душа, Висше Аз, Божествена частичка, Непреходно Аз...
Каквото и име да и дадем, то трудно би събрало в себе си тази така любяща, пълна и всеобхватна вибрацията, довела ни тук на Земята, за да преминем през пътя и уроците на съществуването си в своето израстване и еволюция.
Защо тогава не всеки един от нас е способен да я види, да почувства нейното любящо присъствие, да се свърже с нея и да усети нейната подкрепа?
Защото, повечето от нас са научени да вярват само на това, което виждат с очите си и докосват с ръцете си и така сами затварят пред себе си вратите към своя истински, пъстър и прекрасен вътрешен свят. И си спомнят за него когато живота ги постави на кръстопът, когато изправи предизвикателство пред тях – било то болест, трудна връзка, загуба, несигурност, важни избори.

Животът ни обаче е като Луната. Има дни, в които тя е пълна и цяла и други, в които намалява. Така и ние редуваме моменти на радост с такива, в които сме на кръстопът, когато трябва да вземем важни решения, да направим правилен избор, независимо дали се отнася до здравето, семейството, работата или децата.    

Може би често чуваме „отговорите са в самите Вас”, но когато сме дълбоко свързани с дадена ситуация и изпълнени с емоциите, които тя предизвиква в нас, е трудно да стигнем до най-подходящото и правилно решение за себе си.

Тогава имаме нужда от подкрепа, напътствие и подадена ръка.   

Ако усещате себе си в такъв момент от живота си и знаете, че отговорите са не в разумният ви, логически ум, а в любящите дълбини на сърцето си, ако копнеете да почувствате чистото и светло вибрационно присъствие на душата си, може да случите това чрез Даниела.
Тя помага на хората да намират отговорите, които търсят, да си припомнят кои са и защо са тук на Земята.

Може да се свържете с нея на тел 0988 35 78 13 или чрез и-мейл: info@yogadiwali.bg