loading...

Акаша в ежедневието - 01 март, сряда, 18.30 - 20.30 ч.

Тази среща е за всички вас, прекрасни хора, които сте получили посвещение в Акаша и повече или по-малко боравите с безграничния и обем на мъдрост, напътствия и любящо присъствие.
Тя е продиктувана от разговорите ни с вас, в които споделяте, че обикновено се допитвате до полето на Акаша за неща, които смятате за важни и значими в живота си. Но Акаша може да ни помогне изключително много и при вземане на „обикновени“ наглед решения в нашето ежедневие, да ни научи да управляваме по-ефективно времето си, да се грижим по-добре за себе си и близките си, да умножаваме изобилието в живота си.

През времето ни заедно ще направим ритуал за хармонизиране, ще изиграем игра, ще общуваме с Акаша като задаваме въпроси и споделяме отговори, ще се обогатяваме взаимно, ще се смеем.

Защото Акаша ни учи не да бъдем сериозни и да използваме красиви фрази, а да сме радостни и открити, да посрещаме с благодарност красотата на живота!