loading...

Енергийното лечение представлява система от подходи за ползване и съхраняване на жизнената сила и енергия в нас и живота ни, по естествен, природосъобразен и достъпен начин. То е безопасно средство за постигане на здраве, щастие и благоденствие в живота на човек.

Актуалните послания, информацията, насоките и енергийните сеанси помагат за постигане на търсените отговори, стремежи и желания.

Енергийните "процедури" и процеси се извършват посредством ефирен /нефизически/ контакт между енергийния терапевт и Висшият Аз на човека, след като е изразил лично желанието си за това. Същите се провеждат от разстояние до всички точки на Земята и действат към момента, независимо къде се намирате.

Енергийното лечение включва – Диагностика (информация, касаеща състоянието ви към момента), Индивидуално и групово лечение /програми/, Осъществяване на желания, Енергийно пречистване, Изграждане на ситуации и Подаване на намерения.
Всеки човек, без ограничения на пол, възраст, религиозна или друга ориентация, може да се включи в него, като изрази лично желанието си за това.

Желанието за лечение е волята, готовността и намерението ви за промяна. Можете да искате лечение само за себе си или за ваше дете на възраст до 7 години.  Всички лечебни програми и процедури се извършват чрез терапевт, който осъществява контакт между Висшият Аз на всеки участник и Висшите Сили, които ръководят лечебния процес.

Основно изискване е истински да сте готови да промените живота си, тъй като всяко оздравяване е свързано с премахване на стари, и въвеждане на нови (полезни) навици, под формата на мисли, действия и поведенчески модели. Целият ви живот може да се промени, ако сте готови за промяна. Енергийното лечение подпомага процеса на подготовката за тази промяна по най-деликатния и подходящ за всеки човек начин.

Диагностика - извършва се в началото на лечението и представлява снемане на енергийния статут на цялостната ви човешка същност, към настоящият момент. Извършва се от терапевта, след лично изразено желание, и се осъществява посредством контакт между терапевта и Висшият Аз на участника. Тя дава информация за приоритетните нужди за лечение, насоки и препоръки, от позицията на Висшият Аз на участника, във връзка с неговия личен еволюционен модел на развитие.

Индивидуалното лечение се извършва във време и последователност, избрани от участника. Предварително се съгласуват с терапевта точен ден и час за начало и провеждане на процедурите. Обикновено, в процеса на процедурата, чрез терапевта се дават персонални препоръки към участника. Най-често това са: промяна в хранителните навици, въвеждане на положителни утвърждения, леки физически упражнения. За подаване желанията на участника се грижи терапевта.

Груповото лечение  се осъществява чрез "програми"  в които са назначени конкретен брой процедури, с определени цели /изброени под името на програмата/, с еднаква продължителност и времетраене,  и се провеждат по едно и също време за всички участници, във всяка част на Земята. Не е необходима каквато и да е връзка между участниците - родствена или емоционална. По време на лечебните програми всеки участник следва собствения си ритъм и начин на живот, без ограничение.

Датите на съответните програми за всеки месец са различни и се публикуват непосредствено, преди началото на месеца в който се провеждат. Желаещите за участие в тях сами следят за актуални дати, насоки, препоръки, Диагностика, както и условията за участие.

Може да се включите едновременно в една или повече групови програми, и също да ги съчетавате с индивидуални процедури. Всеки родител с дете на възраст до 7 години, може да заяви желание за участието му, като свое естествено продължение, в Основните програми.
 
Подаване на желания - всеки участник в енергийното лечение има възможност да изрази до 3 лични желания, които се подават в процеса на лечение. Енергията на Чистата и Безусловна Любов благоприятства за  проявление на  желанията ви в Действителността.
За оптимални резултати - изискайте от терапевта "редакция" за най-добро формулиране на желанието, чрез Висшият ви Аз.  

Изграждане на Ситуация - такава е всяка форма на действителността, която пряко или косвено ви касае, но в която участват и други енергийни същества /хора, животни/, събития и обстоятелства. Това може да бъде любовна връзка, купуване на автомобил, изпит, раждане, започване на работа или друго събитие, което може да се прояви в живота ви. С подкрепата на Висшият Аз на участника формулираме словесно и изграждаме ситуация, която напълно да отговаря на вашите стремежи, цели и желания, по най-благоприятен начин.

Енергийно пречистване – освобождава негативната енергия и я заменя с положителна. Използва се при хора: в случаи на негативни състояния или нежелана намеса в личното пространство; Събития, пространства, сгради – при отрицателни и нежелани състояния;

Намерения - неподправена, безусловна и чиста форма на мисъл, която се реализира и материализира почти незабавно в Действителността. Това е един от резултатите, в следствие на прехода ви в Енергийното Лечение.  Намеренията могат да бъдат за подобряване на състоянието на физическо, духовно или емоционално ниво, за постигане на цели и стремежи. В началото на лечението участниците изискват подаване на намерения от терапевта, в последствие всеки сам ги отправя.
 
Енергийното Лечение обхваща програми на различно ниво, които прогресивно се извисяват. Към момента това са:

Основни програми: ХАРМОНИЯ, РЕГРЕСИЯ, ПРОГРЕС - те са основополагащи за всички останали нива на развитие
Специални програми: ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ, ЛЮБОВ, ПРОШКА - в тях може да се включите след преминаване на основните програми
Програми за усъвършенстване: СВОБОДА и ЛЕКОТА - за които е необходимо да сте преминали поне две специални програми.

Всяка програма постига състояние и съществуване с основна насоченост на названието си. Процесите на трансформация при всеки индивид са специфични и различни като времетраене и проявление, в зависимост от личното нивото на еволюционно развитие.
Системата за Енергийно Лечение се осъществява и предава на Земята, чрез енергиен терапевт - Силвия Събева.

Повече информация относно програмите ще намерите тук

за контакти :
e-mail: silvisabeva@gmail.com
тел.: 0888 996889