loading...

За да стартира едно лечение, каквото и да е то, на първо място е необходимо желание от страна на лекуващия се. Така е и тук. Без значение дали се нуждаето от:

  • снемане на Информация /диагностика, запитване, насоки и препоръки от Висшия Аз/
  • лечение, програми, енергийно пречистване
  • осъществяване на желания и благоприятни ситуации,

е необходимо да се свържете с терапевта по телефона и лично да изразите желанието си за включване в Енергийно лечение.
След това изпратете заявка за извършването й на имейл: silvisabeva@gmail.com и направете авансово заплащане. Това може да стане както в студиото на Йога Дивали, така и по банков път.

Самото Енергийно лечение се провежда от разстояние, т.е. терапевта не се нуждае от вашето присъствие, за да ви лекува.Той се свързва с Висшия ви Аз и Вашите духовни водачи, за да получи чрез тях информация за състоянието ви и да стартира самия процес на лечение.
Ако в процеса на контакт с вашата изначална същност, терапевта установи, че има присъствие на "чужда енергийна намеса", е необходимо първо да се извърши освобождаване от нея и едва след това може да започне работа по оздравителния процес.

Силвия Събева
еmail: silvisabeva@gmail.com
http://www.yogadiwali.com/- енергия и здраве
facebook : Силвия Събева ; енергийно лечение
SKYPE: silvisabeva1
тел.: 0888 996889