loading...

Записване за курсовете, организирани от "Йога Дивали студио".

Данни за курсиста:

Име *
(2-30)
Презиме
(2-20)
Фамилия *
(2-30)
Рождена дата *
(ДД-ММ-ГГГГ)
Имейл *
Телефон *
(0123456...)
Адрес *
(<256)
FB профил
(<100)
Професия *
(<100)
Образование *
(<100)
Здравни проблеми *
(<256)
Алергии *
(<256)

Предишна практика: (необходимо е да имате поне 12 месеца практика)

Практикувал/а съм йога *
(брой месеци, години, свободен текст)
Стил, който практикувате *
Преминати обучения, курсове *
Причини да се включите в курса *

Лице за контакт: (при спешни случаи или извънредни ситуации)

Име *
(2-30)
Презиме
(<20)
Фамилия *
(2-30)
Отношение с лицето за контакт *
Телефон *
(0123456...)
Имейл *

Други предпочитания:

Курс, в който да се включите *
Начин на плащане *
Дата на настаняване
(ДД-ММ-ГГГГ)

С попълването на този формуляр, аз заявявам и приемам, че:
Обучението за йога преподаватели е интензивна едномесечна опитност. Разбирам, че Учебният център на БЧК не е хотел и пребиваването ми тук не с цел почивка или йога ваканция. Затова по време на престоят си в него, спазвам всички правила с пълното осъзнаване, че те са част от обучението ми.