loading...

ЗЛАТНА СВЕТЛИНА и ЗЛАТЕН ДЕЛФИН: енергии, изпълнени със щастие, любов и радост, даряващи ентусиазъм, сила и доверие.

Ако през февруари имахме възможност да се докоснем до Златната Светлина и енергията на Новата Ера, то сега можем да я приемем напълно.
Новите енергии са тук и са факт. Те са слънчеви, светли и златни. Те са позитивни и градивни; те са тези които ни даряват щастие, любов и радост, помагат ни да видим себе си като Велики Същества, да вникнем в собствената си душевност и да градим чрез нея чудеса.

Какво представляват Енергия Златна Светлина и енергиен поток Златен Делфин?

ЗЛАТНАТА СВЕТЛИНА отразява динамичната духовна енергия и действителното възвръщане на собствените сили. Тя изразява висши енергии на посветеност и на възстановяване на хармонията. Индикатор е за силен ентусиазъм и голямо вдъхновение.

ЗЛАТЕН ДЕЛФИН е събирателен образ на светлинни същества, дошли за да работят със Земята. Заедно с пазителите на кристалната решетка на Земята, създават възможности за по-високи честоти, с което помагат на човечеството за овладяване на Висше съзнание. Златния Делфин е мултиизмерно същество, носител на Христовото Съзнание и енергията на Любовта, с които лекува и зарежда кристалната структура на фино ниво, независимо от разстоянията. Той носи в себе си идеята и силата на Златната енергия, но също и на Диамантената светлина, необходими за многоизмерното пътуване към нови светове и една напълно нова действителност.

За какво служат енергиите? За навлизане в нова реалност на приемане и Съ-творяване, на единение със себе си, Вселената и всичко в нея.

ЗЛАТНА СВЕТЛИНА - за връзка и единство с душата - Висшият Аз и универсалното Съзнание; за изграждане на събития и ситуации; дарява сигурност, спокойствие, доверие. Увеличава силата, ентусиазма, желанието за живот и жизненост. Подмладява и одухотворява; развива интуицията и екстрасензорните възприятия /ясновидство, "ясночувство", телепатия и др./

ЗЛАТЕН ДЕЛФИН - за лечение, за възвръщане на радостта и лекотата; за лесно преминаване на изпити и изпитания; при раждане – за майката и детето;

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПРИ ПРИЕМАНЕ НА ЕНЕРГИИТЕ ЗЛАТНА СВЕТЛИНА И ЗЛАТЕН ДЕЛФИН?

Ако вече сте постигнали преодоляване на нисшите желания и страсти; не се поддавате на драмите на собствените си емоции, или тези на други хора; определяте се като енергийно и духовно същество и  сте се свързали в живот и служене с любов към другите и всичко живо; свързали сте се и сте станали едно с този невидим помощник /душата – Висшият ви аз/, който чрез това тяло може да посещава други места и хора, докато е буден или спи... в една или друга степен:

Резултати:

- видимо подмладяване и здраве, лечение, възстановяване на себе си и други хора
- ясновидство и отворено съзнание
- проектиране и изграждане на нова действителност- създаване на материален вид и образ на желанията
Всичко това под ръководството на мъдростта и любовта на Висшият ви Аз

ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО ВЕЧЕ НЕ СА СЪЩИТЕ - излизате от образа на битието, от ограниченията на пространството и времето. ВИЕ РАБОТИТЕ И ТВОРИТЕ В МОМЕНТА. СЕГА-това е нова реалност в която няма минало и бъдеще, в този силен момент вие сте в състояние да постигате чудеса.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА ЗЛАТНИТЕ ЕНЕРГИИ И КОГА?

Всеки човек, който е в добро разположение на духа, превъзмогнал драмите на нисшите желания и страсти; който се нуждае от лечение или добиване на радост и ентусиазъм; бременни, родилки и деца; за преодоляване на изпити и изпитания; за добиване на духовна мъдрост и сила; за постигане на многоизмерно състояние и преминаване в нова реалност и новата ера.

КАК СТАВА ТОВА?

-като изявите желание: прави се „запитване” за актуланите ви възможности /на живо или по телефон - услугата е безплатна/
- изготвя се  личен план чрез Висшият ви Аз и се изпраща в мейл
- въвеждане в услуги и процеси по приемане и усвояване на енергиите или една от тях
- практиките и услугите се извършват в реално време – на живо или в скайп, и /или чрез Енергийно лечение /в този случай се правят по всяко време/
- възможности за преминаване на прехода - по личен план и с индивидуална подготовка
*услугите се правят  от вашият водач /Силвия Събева/
- в групови процедури и програми - наличните Специални енергии /в случай когато е изрично указано, че включват новите енергии!!/

- в нови Специални програми; в групови сеанси - медитации или други практики и програми на живо (последните ще бъдат предварително популяризирани!)

ЦЕНИ и заплащане: Услугите са предплатени, с изключение на първоначалното „запитване” за снемане на информация!

* Личен план – 40 лв.
* Лични процедури / с включени техники, практики и медитации/ -
с времетраене до 45 мин. / за една                с времетраене от 45 до 60 мин.
от 4 до 5 –общо 150 лв.                                   от 4 до 5  - 180 лв.
от 6 до 7 - общо 180 лв.                                   от 6 до 7 -   210 лв.
от 8 до 10 – общо 220 лв.                                 от 8 до 10 – 240 лв.

* Групови занятия , програми и медитации : описание за време, място, начини и цени се прави непосредствено преди представянето им.

* Писмени насоки, пояснения и друга лична информация:
 за 1 брой – 30 лв.  ; за 5 и повече – по 25 лв. за брой

* услуги, които не са описани в „цени” се обсъждат предварително!

За изразяване на личното ви желание и "снемане" на подходящите за вас подходи - свържете се със Силвия Събева на тел. 0888 996889 или имейл: silvisabeva@gmail.com.