Въздушна йога за бременни

Въздушна йога за бременни се завръща в графика на Дивали!

Щадяща практика на ниски люлки, съобразена с нуждите на динамичните промени в тялото на бъдещата майка. С грижа към физическото тяло и подготвянето му за специалния момент на раждането нека тези 9 специални месеца бъдат любящо време, свързващо и подкрепящо връзката майка-дете.

Дихателни практики и нежни релаксации ще подпомагат този осъзнат процес. Стимулиращ момент да повишаваме заедно нивото на осъзната грижа към нуждите на периода.

Ще се радваме на доверието ви да бъдем част от този красив етап от живота ви!

Йога ни помага да реализираме истинския си потенциал, разкрива пред нас тайната как да живеем щастливо, в хармония със себе си и другите.