Динамична Въздушна йога с ниски люлки

Ако спортът е начин на живот за вас, харесвате новите неща и обичате люлките, то това е практика за вас!

Практиките с ниски люлки се появиха преди доста години. Динамичната Въздушна йога се вихри и има своите почитатели, но Динамична ВЙ с ниски люлки – това е предизвикателство!

Заповядайте!

Йога ни помага да реализираме истинския си потенциал, разкрива пред нас тайната как да живеем щастливо, в хармония със себе си и другите.