Йога на прехода / пери- и менопауза

Йога на прехода е насочена към жените, преминаващи през етапите на перименопаузата и менопаузата и обхваща промените, настъпващи в живота им във възрастта след 40 до 75 и повече години.

Този красив и неотменен етап от живота на всяка жена е мощен преход към нейните силни и плодотворни години на зрелостта, години на свързване с вътрешната ѝ сила и мъдрост.

Йога на прехода предлага щадящ и холистичен подход към симптомите, породени от неизбежните промени в тялото и психиката, за които голяма част от съвременните жени се притесняват да говорят и се стремят да разберат и приемат сами.

Горещи вълни, безсъние, раздразнителност, ниско или високо кръвно налягане, покачване на тегло, остеопороза….са сигнали, чрез които тялото отправя послания към жените за възстановяване на вътрешния и външния баланс.

Йога на прехода е създадена за жените, изследващи себе си и стремящи се към осъзната и любяща грижа за здравето и благоденствието си.

Темите и практиките, застъпени в Йога на прехода са:

  • Физически и хормонални промени след 40 годишната възраст на жената и влиянието им върху цялостната ѝ личност
  • Симптоми на пери-, пост- и менопаузата
  • Циклите на жената и циклите на природата
  • Въздействието на стреса и съвременния начин на живот и отражението им върху начина, по който протичат пери-, пост- и менопаузата
  • Подходящи асани за периода на пери-, пост- и менопаузата. Асани за овладяване на най-изявените симптоми: горещи вълни, безсъние, раздразнителност и нервно напрежение, ниско или високо кръвно налягане, наддаване на тегло, остеопороза
  • Подходящи дихателни практики, практики на релаксация и медитация
  • Практики от Китайската народна медицина за възстановяване на баланса

ЙОГА НА ПРЕХОДА Е ПОДХОДЯЩА ЗА всички жени, преминаващи през или движещи се към периода на пери-, пост- и менопаузата.

Йога ни помага да реализираме истинския си потенциал, разкрива пред нас тайната как да живеем щастливо, в хармония със себе си и другите.