Чакра баланс

Чакрите са не само основни компоненти в цялостния модел на личността, а и еволюционни стъпала, очертаващи развитието на енергията ни по пътя към разгръщане на пълния човешки потенциал. Няма аспект от живота, който да остава неповлиян от функцията на тези мощни енергийни трансформатори, ето защо им посвещаваме и отделна практика.

В „Чакра баланс“ съчетаваме теория (философия и психология на йога) и практика (асана, пранаяма, дълбока релаксация и медитация), за да добием по-дълбоко разбиране и усещане за динамиката на своя вътрешен свят. Различните упражнения ще ни помогнат да се настроим на онези фини честоти, които трептят в съзвучие със съкровените стремежи на нашето сърце.

Йога ни помага да реализираме истинския си потенциал, разкрива пред нас тайната как да живеем щастливо, в хармония със себе си и другите.