Терапии

Терапията е подход за щадящо и ненасилствено възстановяване на здравния баланс в организма. Тя също така помага на човек да одсъзнае сигналите за промяна, която болестта му изпраща и да се грижи за себе си с повече внимание, любов и осъзнатост.

ЕНЕРГИЙНО ЛЕЧЕНИЕ

БИОРЕЗОНАНС

ЗВУКОТЕРАПИЯ

СЛЕДВАЙ ДЪХА