Биорезонанс

Kак се е появила биорезонансната диагностика?

През 1972 г. немският учен Франц Морел предполага, че някои лекарства произвеждат електромагнитно излъчване. Според него това излъчване е в основата на терапевтичния ефект на лекарствата. Той заключва, че всички органи вибрират на различни честоти, а хомеопатичните лекарства „настройват“ тяхната биоелектрична активност. Ученият предполага, че ако засегнатите тъкани са третирани с определена честота, тогава те могат да бъдат върнати към нормалното им състояние.

Франц Морел помолва зет си да създаде устройство, което да „чете“ вибрациите на органите и да действа върху тях в отговор. Устройството, което те създават, се смята за родоначалник на системите за биорезонансна диагностика.

Какво е биорезонансна диагностика?

Биорезонансната диагностика е ефективен метод за изследване и цялостна оценка на състоянието на организма. Чрез нея се идентифицират отклоненията във функционирането на органите и системите, ефективно открива паразити и патологични микроорганизми, дава информация за недостиг на витамини, минерали и микроелементи в тялото.

Диагностиката се извършва с апарата от последно поколение Biophilia Tracker X3 4D, който измерва честотата и дължината на вълните, излъчвани от органите и системите на тялото. Получените резултати се сравняват с референтни стойности и се използват за поставяне на диагноза и формиране на индивидуални здравни програми.

Една диагностична процедура дава пълна информация за текущото състояние на тялото. Идентифицират се слабости във функционирането на органите и системите, което дава възможност да се определи рискът от развитие на заболявания.

Биорезонансната диагностика ви позволява да идентифицирате паразити, патогенни бактерии и вируси, които се намират в тялото. С нейна помощ е възможно да се установи източникът на алергии, непоносимост към различни козметични продукти или хранителни добавки.

Тя разкрива не само органични заболявания, които са придружени от промени в клетъчната структура на органите, но и функционални нарушения. Тази категория включва широк спектър от психосоматични заболявания, които традиционната медицина трудно диагностицира.

На какъв принцип работи апарата за биорезонансна диагностика Biophilia Tracker X3 4D?

Всеки орган, тъкан и клетка в нашето тяло има различна честота, която се предизвиква от движението на атомите в клетките.
Мозъка изпраща сигнали към тялото чрез гръбначния мозък посредством нервите и други молекулярни помощни средства. Именно тези сигнали се улавят от уреда за биорезонансна диагностика /това е валидно при непокътната  връзка между мозъка и гръбначния стълб/. И докато за стандартната медицинска апаратура тези сигнали са практически неоткриваеми, то системата за биодиагностика усилва биоелектричната активност на мозъчните неврони и по този начин не само ги разпознава и изолира, но също така ги и декодира.

Благодарение на Добрите системи за биодиагностика, като тази, която използваме в Йога Дивали – апаратура от последно поколение Biophilia Tracker X3 4D, могат да се проследят промените в патологията и инфекциите, като се наблюдават характеристиките на тези дължини на вълните и промените в тъканите и клетките на тялото.

Biophilia Tracker X3 4D е вид патоморфологичен, микробиологичен, биохимичен, имунологичен, фармакологичен, нутрицевтичен диагностичен уред и система за анализ на клиничната медицинска база данни. Той осъществява диагностика с цел получаване на информация за здравословното състояние с помощта на компютър и специални програми.

Чрез най-иновативния начин на сканиране, а именно 4D торсионно сканиране, апарата Biophilia Tracker 4D може да проникне по-дълбоко в сканираните органи и системи като много по-точно намира огнища на възпаление, наличие на патогени и микроорганизми.

Казано просто, това е усъвършенствано неинвазивно диагностично устройство за преглед и система за анализ и откриване на функционалното състояние на човешкото тяло или за проследяване на постепенно образуваните анормални състояния в тъканта, клетката, хромозомата, ДНК спирала, молекула или цял орган, след което осигурява лечение.

Данните се предават в реално време и моментално се декодират под формата на конкретни диагнози и препоръки.

Тази информация може да помогне на всеки, който има някаква/и болка/и в тялото, както и да идентифицира специфичния биологичен проблем, за да може човек да се справи с него, използвайки естествена диагностична терапия.

Диагностиката на органи и тъкани не е всичко,за което са предназначени съвременните системи за биологична диагностика.
След установяване на частите с дисбаланс или такива с вече проявена болест, системата може да подпомогне връщането им в честотата на здравите клетки, чрез прилагане на терапия.

Чрез Терапията  честотите в дисбаланс, които са били открити от системата, могат да бъдат възстановени и върнати към нормалното им състояние, за да се балансират проблемите и да се върнат към здраво състояние.

Не са малко хората, които прибягват до биодиагностиката след като са прекарали часове пред лекарските кабинети, похарччили са много пари за различни медицински експерименти и лекарства, изживели са физически болки, страх, неразбиране и отчаяние. Но дори и за тях не е късно. Биодиагностиката е търпелива, ефективна и най-важното, посветена на това да помага на хората да върнат контрола върху своето здраве и тела.

Освен това биодиагностиката предлага нещо много важно – превенция, която обезсмисля нуждата от последващо лечение и третирането с  лекарства, почти всички от които имат много странични ефекти.

Биорезонансната ДИАГНОСТИКА предоставя информация за:

 • ПАТОМОРФОЛОГИЯ (Диагнози и Заболявания)
 • МИКРООРГАНИЗМИ И ХЕЛМИНТИ (паразити, микроорганизми, бактерии, гъбички, патогени)
 • АЛЕРГЕНИ
 • ОРГАНОПРЕПАРАТИ
 • БИОХИМИЧНА ХОМЕОСТАЗА (Хормонален Анализ)
 • АЛОПАТИЯ (подходящи конвенционални лекарства)
 • ХОМЕОПАТИЯ (подходящи хомеопатични препарати)
 • ФИТОТЕРАПИЯ (лечение чрез цветя и билки)
 • ЛИТОТЕРАПИЯ (лечение чрез полускъпоценни камъни)
 • ВИТАМИНИ и МИРОЕЛЕМЕНТИ (информация за недостига им в тялото)
 • ХРАНА ( подходяща за съответния човек, такава, която той/тя да избягва и такава, която е нужно да се приема в ограничени количества)
 • БАХОВА ТЕРАПИЯ (подходящи капки на др Бах от екстракти на цветя)
 • ЧАКРИ и АУРА АНАЛИЗ (информация за състоянието на енергийните центрове –чакри и електромагнитното поле, обграждащо тялото)
 • ТЕРАПЕВТИЧНА КОЗМЕТОЛОГИЯ
 • МАТРИЦА на ЕМИЦИИ (показва страхоре и задържани емоции)
 • Алопатия (витамин и суперелементи)

Биорезонансна ТЕРАПИЯ:

Освен прецизната диагностика, която се извършва с апарата Biophilia Tracker X4,
с него се провежда и много успешна терапия, която:

 • възстановява вибрацията на тъканите и органите в тялото спрямо нормалните им електромагнитни трептения, характерни за тях когато са напълно здрави
 • намалява многократно или премахва изцяло болката в даден орган или тъкан
 • въвежда в тялото вибрационни честоти на определени билки, лечебни цветя, полускъпоценни камъни, хомеоопатични препарати, светлинни честоти. Това позволява на човек да бъден лекуван чрез тяхното благотворно въздействие без да се налага да ги приема перорално, а единствено чрез приемането на вибрациите, които те излъчват и които апарата внася в тялото му.

Biophilia Tracker X4 се състои от база данни, в която се съхраняват всички честоти на патогени, микроорганизми и здрави тъкани.

Терапията с Biophilia Tracker X4 се провежда на осем нива: първо върху молекулата, а след това върху ултра-структурата, ДНК спиралата, хромозомата, ядрото, клетката, тъканта, до целия орган, което я прави много ефективна и успешна.

Потребителят може да наблюдава ефективността на процедурата директно на екрана пред себе си, както и промените, които настъпват преди и след лечението.

Телефон за КОНТАКТИ: 0876 431851

ЦЕНОРАЗПИС:

Диагностика – 80 лв.
Метатерапия 10 процедури – 160 лв.
Метатерапия 15 процедури – 225 лв.