УКСИМ София

С Космософията и Даниел Гаглиардо се запознахме преди няколко години, когато той за първи път посети България, по покана на Елизабет Доранг – негова съмишленичка и сътрудничка. Беше ни отправено предложение да организираме среща в Йога Дивали, но при едно условие – входът на събитието да бъде свободен, тъй като това изразява Новата полярност на планетата.

Приехме без да се замислим и независимо, че някои от термините и концепциите, които Даниел Гаглиардо използва, бяха нови и невинаги разбираеми за нас, още тогава почувствахме дълбока истина в думите, идващи чрез него. Истина, която по невидим начин отваря съзнанието за нови и непознати измерения; която ни помага да разширим мирогледа си и да възприемем живота от космическа гледна точка.

Забелязахме, че всяка следваща среща разкрива пред нас все по-широки, нови хоризонти, които ни стимулират да правим поредни стъпки в собствения си духовен път. Да се освобождаваме от стари модели и концепции, които не ни служат вече; да търсим връзка с вътрешните си нива и да сме водени все повече от интуицията.

Интересът ни към Новото познание и Космософията се задълбочаваше все повече и така през 2018 г. малка група българи посетихме Уксим – центъра за планетарна служба в Аржентина, основан от Даниел Гаглиардо – в местност, неслучайно наречена Небесната планина. Прекарахме там 1 седмица, в която имахме ежедневни срещи-разговори с него, навлизайки все по-дълбоко в темите за душата и стоящите над нея енергийни нива; за Космическите Закони и начина, по който се проявяват – в нас, и в живота като цяло; за Новия Генетичен Код, за Новата Енергийна Верига при която се преминава от 7-чакрова към 3-чакрова система… И много други интригуващи ни въпроси, чието проявление можем да видим или усетим, ако отдръпнем сетивата си от материалното и ги насочим към по-финото, или незримо, измерение.

В края на 2019 г. отново се отправихме към Уксим, този път за по-дълъг период – 3 седмици, в които успяхме да се докоснем по-дълбоко до живота в общността на центъра и да се включим в ежедневните задачи и дейности на жителите му. По време на този ни престой там се роди идеята да създадем Център Уксим в София, който да подкрепя и изразява идеите на центъра в Небесната Планина.

На този етап дейността ни е насочена към това Космософията  да достига до все по-голям брой хора, които са готови за промяна и трансформация в живота – измествайки фокуса си от своите лични и его- цели – към това с мисли, намерения и действия да бъдат в подкрепа на целия планетарен живот.

Групата ни се събира всяка седмица от 12.30 до 13.30 часа за групова “синхронизация”, по време на която оставаме в мълчание и вътрешна тишина, позволявайки на индивидуалното си съзнание да се докосне до космическите вибрационни потоци, изпращани понастоящем към Земята.

Веднъж месечно имаме и неделна среща, на която представяме различни въпроси от аудио и видео материалите по Космософия на Даниел Гаглиардо, на които той дава отговори от позицията на Йерархиите (висши енергийни нива, работещи в подкрепа на Земята и всички обитаващи я същества), както и дискутираме някои от тези теми.

Задълбочен курс с Даниел Гаглиардо провеждаме всяка година (обикновено през м. юни) в център Ведика, с. Ковачевица, на който участниците имат възможност да задават въпроси от всякакво естество, които ги вълнуват. Повече за курса вижте на следния линк:
vedika-bg.com/sabitie/курс-по-космософия-с-даниел-гаглиардо/

Група Уксим има страница във Фейсбук на български: КосмоСофияУксим
Може да потърсите и Уксим България, поддържана от Елизабет Доранг.

За повече информация, или участие в някое от събитията, може да се свържете с координаторите на групата:

Даниела Събева – тел. 0988 357813
Юлия Савова – тел. 0889 667780