Арт терапия

„Изкуството не е нещо, което ние правим. То е стремеж за разкриване и изразяване на това, което вече съществува във всеки един от нас.“ Дан Маккоу, импресионист

Арт терапията използва различни форми на изкуството (рисуване, писане, движение и пр.), чрез които човек да изрази себе си по приемлив и безопасен за него начин. Чрез тях, случващото се във вътрешното ни пространство се извежда на повърхността и се въплъщава в продукта на творческия процес. Овеществява се вътрешното скрито, като му се придава форма, цвят, материя. Подходяща е за всеки човек, независимо от възрастта, уменията и познанията му, тъй като в арт терапевтичния процес крайният продукт не е обект на вниманието ни – не се стремим да му придадем определена естетическа или финансова стойност, красота или общовалидна ценност. Фокусът е единствено във вътрешния процес, през който човек преминава, докато твори, върху осъзнаванията му, върху свързването със собствените ресурси.

В практиките ще използваме арт терапевтичните техники с цел себепознание – ще развиваме способността си да разбираме какво ни управлява в решенията ни, в общуването, в ежедневието. Включвайки се в процеса на творене, човек преминава от пасивен в активен режим. Той се превръща в деен участник на своята лична трансформация, в собственото си изцеление. Превръща се в творец на реалността си! Тръгва по път, по който може да моделира себе си, а оттам и живота си – развива се способността за правене на истински избори, а не такива, продиктувани от подсъзнателни страхове и модели на поведение.

Творческият процес извършва магията сам! Нужно е само да се отпуснем в него, да му позволим да се случи и да ни изненада. Арт терапевтичните проекти са преживяване, свързване със себе си и с вътрешния творец, игра и забавление! Те помагат и да се възстанови способността за творческо изразяване, да се събуди въображението, да се подобри самооценката, да се намалят стресът и тревожността, да се отпуснем в неизвестното, да ставаме все по-спокойни и уверени, по-ведри и открити. Колкото повече опознаваме себе си, толкова по-ясно усещаме и намираме точното за нас място в света; толкова по-добре се чувстваме в „кожата“ си, толкова по-качествен, смислен, и пълноценен живот живеем.

По време на арт терапевтичните практики се създава среда, подхранваща душата; среда, изпълнена със смисъл, удоволствие и игривост, усещане за пълнота и удовлетворение.