Михаела Андреева

Михаела Андреева

Арт терапия

"Любовта е скрито съкровище. Ако проникнеш по-дълбоко в себе си, ще я откриеш!“ ОШО Преди години, когато започна пътешествието ми към мен самата, нямах представа за какво говори Ошо. С времето тези думи започнаха да придобиват все по-дълбок смисъл за мен, докато постепенно се превърнаха в Смисъла! Да „виждам“ отвъд видимото, да се докосвам до същността, да общувам през сърцето си, се превърна в основна „задача“ в живота ми. Достатъчно е веднъж да се докоснем до същността, за да се разпали вътрешната ни искра; да осъзнаем съществуването на Божественото, и че всъщност ние СМЕ Божественото! И това е повратната точка в живота ни, от която няма връщане назад. Никога повече няма да се откажем от стремежа си за по-дълбоко себепознание и проникване в дълбините на Живота, от достигане до скритото съкровище – Любовта. Вярвам, че всички сме свързани и се отразяваме взаимно; че не се привличаме на случаен принцип; че щедростта на Вселената е безгранична и тя непрекъснато ни показва – чрез заобикалящата среда и всичко, съдържащо се в нея - какво е необходимо да променим и трансформираме вътре в нас, за да продължим да живеем в хармония със себе си и света. Способността за разчитане на Акашовите записи ми даде инструмент, чрез който да общувам по-осъзнато и по-дълбоко с хората, да ги съпътствам в процеса на личното им свързване с тяхната Божественост! А с освобождаването и разширяването на вътрешното ми пространство, се отвори и място за повече пъстрота, творчество и усмихнатост. Отвори се пространство за срещата ми с Експресивната арт-терапия, която внася цвят, радост, безкрайни възможности за себеизразяване, покой и красота в ежедневието ми. Дълбоко благодарна съм, че Пътят ме доведе в Дивали – една сбъдната, много голяма, мечта! Пространство, в което имаме възможността да се срещаме и споделяме! Любов и Светлина по Пътя ни!