За нас

Екипът на Йога Дивали

ДИВАЛИ – празнуваме СВЕТЛИНАТА

Един от най-обичаните и щастливи празници в Индия, който се почита повече от 7 000 години. ДИВАЛИ символизира пътят от тъмнината към Светлината, от невежеството към Знанието. ДИВАЛИ почита победата на Истината над лъжата, победата на Доброто над злото. На Дивали хората украсяват домовете си с много свещи и малко кръгли лампи и държат прозорците си отворени, за да посрещнат Лакшмш - Богиня на богатството, светлината, мъдростта и щастието, както и на късмета, красотата и плодовитостта.

Пламъкът на свещичките, които се палят символизират душите ни, които влизайки в контакт с Универсалната душа разпръскват светлина. В 5-те дни от празнуването му всяка мисъл и дума, всяко действие имат дълбок духовен смисъл. ДИВАЛИ цели да ни насочи навътре към нас самите, към светлината вътре в нас.