Политика на поверителност

Йога Дивали” ООД (Наричано по-долу за краткост “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка. Можем да променяме тази Политика в определени моменти, така, че молим да се уверите, че сте запознати с актуалната Политика за поверителност. Като използвате сайта ни и предоставяните чрез него услуги, Вие се съгласявате да сте обвързани от тази политика.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ВАС

Получаваме информация за Вас, когато използвате уебсайта https://yogadiwali.com и когато се включвате в организирани от нас събития за практикуване и популяризиране на йога.

КАКЪВ ВИД ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ

 1. Събираме само основни лични данни за вас, които включват името, адреса, e-mail адреса, телефонния номер, данни от профилите ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите ви в Google+, Facebook, Instagram).

Данните, които ни предоставяте, използваме за следните цели:

 • създаване на профил с цел достъп до онлайн-услугите, които предлагаме;
 • отговаряне на запитвания и предоставяне на информация, която сте поискали, включително помощ за решаването на въпроси, възникнали във връзка с ваши запитвания
 • правим статистически анализи и други анализи за подобряване на услугите ни;
 • да се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от вас желание;
 • търсим вашите мнения или коментари относно предоставяните от нас услуги;
 • да осигурим запазване на ваши интереси във връзка с ползването на сайта или услугите ни,
 • да ви информираме за промени в общите условия, политиката за поверителност или услугите ни.Ние спазваме следните принципи при обработката на вашите лични данни:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.При обработването и съхранението на личните данни, може да ги обработваме и съхраняваме с цел защита на следните си легитимни интереси:
 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КОЛКО ДЪЛГО ПАЗИМ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 1. Съхраняваме вашите лични данни за срок не по-дълъг от:
 • съществуването на профила ви в https://yogadiwali.online
 • до оттегляне на съгласието за обработване
 • докато това е необходимо за участието ви в съответната дейност или мероприятие, за която са предоставени
 • колкото е предвидено в договор между нас,
 • при спазване на изискванията и сроковете за това, предвидени в Закона за счетоводството, данъчните закони и другите приложими действащи нормативни актове в Република България.

В КОИ СЛУЧАИ ЩЕ СЕ СВЪРЗВАМЕ С ВАС

 1. Вие имате избор дали да получавате информация от нас или не.
 2. Ние можем да се свързваме с вас свободно, когато и доколкото това е необходимо за изпълнението на Услугите, които сте заявили.
 3. Ние няма да се свързваме с вас за маркетингови цели по e-mail, телефон, чрез текстови съобщения или по пощата, освен ако не сте ни дали предварителното си изрично съгласие, или комуникацията е пряко свързана с вас и отговаря на изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП И ДА ПОИСКАТЕ КОРИГИРАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Вие имате право по всяко време да поискате от нас:
 • достъп до вашите лични данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме ваши лични данни, какви категории са те, целите на това обработване, и получателите, на които данните се разкриват, както и съобщение с копие на личните ви данни, които се обработват, и техния източник;
 • коригиране на информация, която сте заявили при нас, когато е станала невярна или неактуална, напр. на email адреса си, и каквато и да е друга информация,
 • заличаване или блокиране на ваши лични данни, когато обработването им не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни или на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679),
 • уведомяване за това коригиране, заличаване или блокиране на третите лица, на които са били разкрити личните ви данни, освен когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.Желаното от вас действие по предоставянето на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на лични данни се извършва единствено по отношение на вашите лични данни. Извършването му е безплатно. За да заявите някоя от описаните услуги, е необходимо да изпратите до нас писмено заявление, което съдържа:
  • име, и-мейл, адрес и други данни за идентифициране на съответното лице;
  • описание на искането;
  • предпочитана форма за предоставяне на информацията по чл. 28, ал. 1;
  • подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

Заявлението се изпраща на email: info@yogadiwali.com Ние ще изпълним искането ви за достъп, коригиране, заличаване или блокиране в срок до 14 дни, при спазване на законовите изисквания и изключения в тази връзка.

3. Ние не сме длъжни да изтрием личните данни, които имаме законово задължение да съхраняваме, включително за:

 • упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на отправени срещу нас правни претенции или доказване на свои права.С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил с цел ползване на онлайн услугите, които предлагаме, вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, вие ще можете да разглеждате сайта на Дивали Онлайн и/или да си направите нова регистрация.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 1. Ако установим нарушение на сигурността на личните ви данни, което може да породи висок риск за вашите права и свободи, ние ще ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Ние не сме длъжни да ви уведомяваме, ако:
 • сме предприели подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва: Наименование: Комисия за защита на личните данни Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Употреба на бисквитки (cookies)

Сайтът използва бисквитки, за да може да ви служи максимално добре.

„Бисквитките“представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато се посещава уеб-страницата ни. Когато потърсите достъп до тази уеб-страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ни позволява да проектираме нашата уеб-страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Деактивиране и изтриване на „бисквитки“

Браузърът Ви позволява да изтриете всички „бисквитки“по всяко време. За да направите това, e необходимо да се обърнете към помощните функции на Вашия браузър. Изтриването на „бисквитките“може да доведе до това отделни функции на уеб-страницата ни вече да не бъдат достъпни за Вас.

Абсолютно необходими бисквитки, използвани от нас:

Определени „бисквитки“ са необходими, за да можем сигурно да предоставим нашите услуги чрез уеб-страницата. Тази категория включва, напр.: – „Бисквитки“, които идентифицират или удостоверяват нашите потребители; – „Бисквитки“, които временно съхраняват определени потребителски данни (например съдържание на онлайн формуляр); – „Бисквитки“, които съхраняват определени потребителски предпочитания (напр. настройки за търсене); – „Бисквитки“, които съхраняват данни, за да осигурят безпрепятствено възпроизвеждане на видео или аудио съдържание.