Първа среща с енергията

Като се запознава с вас, енергийният терапевт всъщност се поздравява и с Висшия ви аз. Затова и първата среща със Силвия Събева винаги е необикновена.

Просто Силвия ви приема за същество, за същност много по-многоизмерна, отколкото предполагате. С помощта на Универсалното Съзнание тя получава кодовете на вашите конкретни желания и нужди. Именно за изпълнението на тези желания и нужди после работи. Връща ви в центъра ви, започвате заедно да градите пространството, в което да се промените, да оздравеете.

Затова и снемайки ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ за вас като същност, Силвия е в готовност да даде информация за настоящето ви физическо, емоционално и мисловно състояние. Заедно с това тя ви насочва ласкаво в посоката, в която ще се почувствате в равновесие, ще се „изчистите” от несигурността, от разпиляността във всеки един смисъл. Енергийната практика се превръща в мост към истинската ви същност.

Терапевтът може да постави пред Универсалното Съзнание и КОНКРЕТЕН ВЪПРОС, който ви интересува. Научавайки повече за състоянието ви, може да стигне до причината за него, а също така и вариантите за разрешението му, за това, което следва.

Това е и следващата стъпка – НАСОКИТЕ И ПРЕПОРЪКИТЕ, които Силвия Събева може да ви поднесе. Те са под формата на съвети за вашия начин на живот – като предложения за това, какво си заслужава да промените в двигателните, хранителните или мисловните навици. Съветите, получени чрез Силвия, ви водят към търсеното състояние или помагат да изпълните стремежите си. Те са всъщност изява на Висшия ви аз, но с помощта на енергийния терапевт.