Космософия

Скъпи приятели,

През последните няколко десетилетия планетата ни преминава през дълбоки промени и трансформации, и като нейни обитатели всеки от нас е изправен пред много нови възможности, и съответно – изпитания, по пътя на своята еволюция.

Космософията или Космическата наука е поток от вътрешна енергия, която има капацитета да ни трансформира и ориентира към по-висшето. Всичко, което идва от вътрешното съзнание, от вътрешния космос, е Космософия. По време на цялата история от развитието на човечеството, тази енергия непрекъснато се е обновявала поради промяната на съзнанието на индивидите, и на човечеството като цяло. Може да се каже, че е вътрешна наука, от която съзнанието се нуждае във всеки момент.

Космософията също внася светлина по темите за Планетарния преход, Трансенденцията на Кармичния закон, Деактивирането на чакрите, Пробуждането на Новата енергийна верига, Новия Генетичен Код, а също и за Междуземните цивилизации, които ни оказват подкрепа в тези така важни времена.

Формулирана е и разпространявана от Даниел Гаглиардо – Учител от нов тип, или Инструктор на Новото време, както сам нарича себе си.
В различни страни и континенти, Даниел Гаглиардо стимулира хората към извисяване на ума и емоциите, сближаване с енергията на душата и пробуждане на интуицията, живот в хармония и равновесие, и осъществяване на единство с космическата същност, намираща се дълбоко във всеки.
Основател на Център за планетарна служба и подкрепа УКСИМ в Небесната Планина, недалеч от град Кордоба, Аржентина – Даниел Гаглиардо изпълнява своята мисия, ръководейки този така уникален център, и също пътувайки по света, за да предава Новото Познание, на тези които са отворени за него.

В своята есенция то съдържа безценни насоки как да се приспособяваме към вечно променящото се настояще, оставайки в състояние на вътрешен мир, и същевременно разкрива в дълбочина свръх-природните закони и явления, които непосредствено ни влияят в този процес.

ВЪВЕДЕНИЕ

През 1988 г. Планетата Земя навлиза в един нов цикъл, и много нови енергии, различни от досегашните, се насочват към нея.
Цикъл, в който все повече се разгръща женската полярност, изразена чрез дясното съзнание и интуицията – за сметка на мъжката полярност и рационалният ум – които бавно и постепенно им отстъпват!

В дългият отрязък от време, в който планетата ни е била доминирана от мъжката енергия (и до голяма степен все още е), хората постепенно са се отдалечили от своята по-висша Божествена природа, оставяйки се в ръцете на материалните сили.
В резултат това е довело до безброй междуличностни, икономически, културни, религиозни и политически конфликти, които дестабилизират обществото ни и бавно унищожават планетата, заедно с уникалното й растително и животинско царство.

В КАКВО СЕ ИЗРАЗЯВА ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД?

Настоящия период е изключително важен за всички обитатели на Земята, но особено за тези съзнания, пробудили се от “материалния” сън , за направилите крачка извън матрицата на консуматорството и егоизма, на преследването на лични и корпоративни цели.
За онези – осъзнали Светлината и Безусловната Любов като изначални и водещи принципи в живота, позволяващи на Божествения план да се проявява чрез тях. План, в който хармонията и равновесието стоят над конфликтите и индивидуализма.

Ако имате усещането, че външната реалност не отговаря на вътрешния ви свят, че е прекалено груба и не можете да се адаптирате към нея – много вероятно е вече да сте отворили съзнанието си за Новите енергии, и да сте готови за това пътешествие в неизвестното и необятното.

МИСИЯТА НА НОВОТО ВРЕМЕ

В момента огромен брой същества на Земята се пробуждат и получават интуитивни импулси за промяна. Изключително важно е те да бъдат последвани, тъй като това ускорява преминаването през важни кармични опитности от които душата все още има нужда, за да приключи Кармичния си цикъл.

За да отговорим адекватно на тези потребности на Новото време и Преходния период, следва да насочваме вниманието си в определена посока – отново и отново…

А именно:

  • Все повече да опростяваме живота и ежедневието си, като по този начин намаляваме влиянието на материалния свят върху нас, и зависимостта си от него! Да се освобождаваме от всичко, което в миналото ни е служило, но вече не ни е нужно – включително познанства, практики, вещи и пр.!
  • Да поддържаме физично-етерното си тяло високо-вибрационно, като приемаме чиста и натурална храна, свободна от животински продукти!
  • Да “превъзпитаваме” и освобождаваме менталното си тяло от стари навици и модели (които не ни служат вече), като го насочваме към извисени мисли и цели! Да обновяваме съзнанието си във всеки момент!
  • Да пречистваме и балансираме емоционалното си тяло, като практикуваме неутралност и разширяване на съзнанието в предизвикателни ситуации!