Център УКСИМ

УКСИМ е център за планетарна служба в Аржентина, намиращ се във високо енергийната местност Sierra del Ciello в Долината на Еркс. Счита се, че в ефирното пространство над нея е разположен един от междуземните центрове, които оказват подкрепа на планетата Земя в Прехода от мъжка към женска полярност. Един от аспектите на тази помощ се изразява в изпращане на високо-честотни импулси, стимулиращи към промяна и трансформация, които се улавят от пробудените същества на Земята, повишили достатъчно своите вибрации.

Център Уксим е създаден на принципа на общност, в която постоянно живеещите в нея, и също посетителите, са обединени около една по-висша цел, стремейки се към единство и хармония.

Мълчанието и себенаблюдението в центъра са основни методи за извисяване на съзнанието. Вътрешната работа се изразява в следване на интуитивни импулси, които насочват към правилни действия, в полза на цялото.

Храненето също преминава в мълчание, като по този начин се създават нови енергийни модели, различни от общоприетите. Храната е изцяло растителна и приготвена според еволюционните принципи. Така се отдава необходимото уважение на по-нисшите царства (минерално, растително и животинско) от една страна, а от друга се намалява собствената ни “плътност” – което е необходимо за изграждането на физично-етерното ни тяло в Преходния период.

Всяка сряда и събота в центъра има отворени срещи с Даниел Гаглиардо, чиято цел е по-дълбоко разбиране и задълбочаване на Космософията. Всеки четвъртък се напяват специални мантри, чиято енергия има дълбоко хармонизиращ ефект по отношение на планетарните нужди. Неделните дни са предназначени за усамотяване и задълбочаване на мълчанието.

Извън изброените по-горе, животът в Сиера дел Сиело протича в различни ежедневни дейности: грижи за зеленчуковите и овощни градини (центърът поддържа свои такива, на принципа на пермакултурата), за цветята и животните; дейности, свързани с хигиенизиране, с готвене и правене на хляб, и др.

Пребиваващите в общността се стремят да поддържат хармония и неутралност във всяка една от дейностите, в които са ангажирани. Всичко в Сиера дел Сиело се възприема като проявление на по-висшата енергия, ръководеща планетарния живот, и всяка ситуация – възможност за утвърждаване на новия модел, изразяващ тези качества. По този начин на пребиваващите там мълчаливо се разкрива есенцията на новия планетарен цикъл.

Центърът разполага с библиотека, в която са събрани произведенията на Даниел Гаглиардо – както написаните от него книги, така и записи от срещите, които провежда в различни части на света. В тях се съдържат материали, свързани с актуалните човешки и планетарни нужди в момента, които служат за духовна инструкция и пътеводна светлина на търсещите.

Всеки е добре дошъл в Уксим. Престоят там е напълно безплатен. Центърът се поддържа от анонимни дарения на тези, споделящи принципите му и общата универсална цел – изграждането на нов модел на съществуване, в полза на цялото.