Себеизследване

Богинята

"Виждаш тялото ми или виждаш душата ми?"... Великият светец на Кашмир казал това на поклонници, докато гола жена танцувала...