Михаела Андреева

Михаела Андреева

Акашови записи и Арт терапия

"Любовта е скрито съкровище. Ако проникнеш по-дълбоко в себе си, ще я откриеш!“ ОШО   Преди години, когато започна пътешествието ми навътре – към мен самата, нямах представа за какво говори Ошо. С времето тези думи започнаха да ми разкриват смисъла си, докато постепенно се превърнаха в Смисъла!   Да „виждам“ отвъд видимото, да се докосвам до сърцевината, да общувам през сърцето си, се превърна в основна „задача“ в живота ми. Достатъчно е веднъж да се докоснем до същността, за да се разпали вътрешната ни искра, да осъзнаем съществуването на Божественото. Да осъзнаем, че всъщност ние СМЕ Божественото! И това е повратен момент в живота ни, след който никога повече няма да се откажем от стремежа си за по-дълбоко и по-дълбоко себепознание и проникване в дълбините на Живота, от достигане до скритото съкровище – Любовта.   Всички ние сме свързани и се отразяваме взаимно – никога не се привличаме на случаен принцип. И тъй като щедростта на Вселената е безгранична, тя непрекъснато ни показва, чрез заобикалящата среда и всичко, съдържащо се в нея, какво е необходимо да променим и трансформираме вътре в нас, за да продължим да живеем в хармония със себе си и света.   Способността за разчитане на Акашовите записи ми даде инструмент, чрез който да общувам по-осъзнато и по-дълбоко с хората, да ги съпътствам в процеса на личното им свързване с тяхната Същност. А с освобождаването и разширяването на вътрешното ми пространство, се отвори и място за повече пъстрота, творчество и радост. Отвори се пространство за срещата ми с Експресивната арт-терапия, която внася цвят, живост, безкрайни възможности за себеизразяване, повече спокойствие и красота в ежедневието ми.   Дълбоко благодарна съм, че Пътят ме доведе в Дивали – една сбъдната, много голяма мечта! Пространство, в което имаме възможността да се срещаме и споделяме!   Любов и Светлина по Пътя ни!   Телефон: 0888 503 259